06 მარ 2020 1.55 pm

როგორც ცნობილია, ჩინეთში ქრისტიანები, ძირითდად, იატაკქვეშა ეკლესიებში მოღვაწეობენ,…