10 ოქტ 2019 1.14 pm

ეშმაკს სურს, რომ თქვენმა თვალებმა ვეღარ დაინახოს ის ყველაფერი, რასაც ღმერთი…