12 სექ 2019 4.57 pm

საწოლიდან ვდგები და ზოგჯერ ღმერთთან მიმართებით ვერაფერს ვგრძნობ. ზოგჯერ საწოლიდან…