14 მარ 2020 2.57 pm

სიწმინდე არ შემოიფარგლება მხოლოდ ცოდვის მიმართ თავდაცვითი რეაქციით. სიწმინდე,…