23 ოქტ 2019 3.43 pm

უცნაურია, რომ ცხოვრებას, რომელიც მკვეთრად და სამუდამოდ იცვლება, აღვიქვამთ ისე,…