26 ივნ 2019 7.10 pm

თვითმფრინავი, მატარებელი, ავტომობილი… ნებისმიერი ტრანსპორტით შეძლებთ მისვლას…