დაჩი პაპაშვილი

ქრისტიანული არხის კონტენტის რედაქტორი / მთარგმნელი.

დაჩი პაპაშვილი ქრისტიანულ მედიაჯგუფს 2014 წელს შემოუერთდა. იგი აკონტროლებს ქრისტიანული მედიამასალების სიჯანსაღეს თეოლოგიური თვალსაზრისით და ამავდროულად, თარგმნის აპოლოგეტური და თეოლოგიური შინაარსის ტექსტურ და ვიდეომასალას.