გიორგი ნასყიდაშვილი

მთარგმნელი.

გიორგი ნასყიდაშვილი ქრისტიანული არხის გუნდს 2019 წელს შემოუერთდა. ის თარგმნის ტექსტურ და ვიდეომასალას ინგლისური ენიდან.