გუჯა ჩაჩანიძე

ქრისტიანული არხის ხელმძღვანელი, ორგანიზაციის საბჭოს თავმჯდომარე.

2010 წელს მან დააარსა პირველი პროტესტანტული საეკლესიათაშორისო ქრისტიანული მედიაჯგუფი, რომელიც Jesus.Ge–ს სახელით იყო ცნობილი, ამჟამად მედიაჯგუფი “ქრისტიანული არხი”–ს სახელით ფუნქციონირებს.