მანანა ტვინიკაძე

რედაქტორი / კორექტორი.

მანანა ტვინიკაძე ქრისტიანული არხის გუნდს 2017 წელს შემოუერთდა. იგი რედაქტირებას და კორექტირებას უწევს ქრისტიანული არხის ვებგვერდზე განთავსებულ მასალებს და ამავდროულად, ის არის ტექსტური მასალის რედაქტორი ყოველთვიური გაზეთისა “ქრისტიანობა”.