ნინო ხუროშვილი

მთარგმნელი / საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი.

ნინო ხუროშვილი ქრისტიანული არხის მედიაჯგუფს 2013 წელს შემოუერთდა. იგი თარგმნის ქრისტიანულ მედიამასალებს ინგლისური და რუსული ენებიდან. ამავდროულად, მას აბარია უცხოენოვან საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მოლაპარაკებების წარმოება.