რადიო სიახლეები

Live TV and online Radios / Blog.

Over the air broadcasting is usually associated with radio and television, though in recent years both radio and television transmissions have begun to be distributed by cable.

video აზარტდამოკიდებულება

მაი 27, 2019 4:20 pm

video „ახალი ცხოვრება”

მაი 27, 2019 4:27 pm

თელავი

მაი 13, 2019 12:28 pm

8 მაისს, TDI-ის ორგანიზებით შეხვედრა გაიმართა თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში. შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს ბაპტისტური ეკლესიის, სახარების რწმენის ეკლესიის, ბაპტისტური კავშირისა და პროტესტანტული ეკლესიის “სიცოცხლის სიტყვა” წარმომადგენლები, თელავის საკრებულოს თავმჯდომარე არჩილ თხლაშიძე, თელავის მერის მოადგილე ალექსანდრე საჩიშვილი და მერიის სხვა წარმომადგენლები.  შეხვედრაზე განხილული იყო საკულტო ნაგებობების მშენებლობის, საბჭოთა რეჟიმის მიერ ჩამორთმეული ნაგებობების რესტიტუციის, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის, კულტურული და რელიგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და წახალისების, რელიგიური გაერთიანებების სოციალური, საქველმოქმედო, კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის მხარდაჭერის, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და რელიგიური გაერთიანებებისთვის აქტუალური სხვა საკითხები. TDI-ის ორგანიზებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელ პირებთან რელიგიური გაერთიანებების შეხვედრათა ციკლი იმართება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში, რომლის მიზანია რელიგიური გაერთიანებების სამოქალაქო [...]
Story highlights

Over the air broadcasting is usually associated with radio and television, though in recent years both radio and television transmissions have begun to be distributed by cable

We introduce you our Reendex Team! Get more information about us here!

About Us

more headlines in our item sections

latest # news

Reendex

Talking Points

video აზარტდამოკიდებულება

მაი 27, 2019 4:20 pm

video „ახალი ცხოვრება”

მაი 27, 2019 4:27 pm

თელავი

მაი 13, 2019 12:28 pm

8 მაისს, TDI-ის ორგანიზებით შეხვედრა გაიმართა თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში. შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს ბაპტისტური ეკლესიის, სახარების რწმენის ეკლესიის, ბაპტისტური კავშირისა და პროტესტანტული ეკლესიის “სიცოცხლის სიტყვა” წარმომადგენლები, თელავის საკრებულოს თავმჯდომარე არჩილ თხლაშიძე, თელავის მერის მოადგილე ალექსანდრე საჩიშვილი და მერიის სხვა წარმომადგენლები.  შეხვედრაზე განხილული იყო საკულტო ნაგებობების მშენებლობის, საბჭოთა რეჟიმის მიერ ჩამორთმეული ნაგებობების რესტიტუციის, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის, კულტურული და რელიგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და წახალისების, რელიგიური გაერთიანებების სოციალური, საქველმოქმედო, კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის მხარდაჭერის, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და რელიგიური გაერთიანებებისთვის აქტუალური სხვა საკითხები. TDI-ის ორგანიზებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელ პირებთან რელიგიური გაერთიანებების შეხვედრათა ციკლი იმართება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში, რომლის მიზანია რელიგიური გაერთიანებების სამოქალაქო [...]

Reendex What to Watch.

Reendex Ones to Watch shines a spotlight on the up-and-coming creative talents set to be the next big names. Parts of Reendex coverage beyond the daily news are produced as Special Reports, which attract sponsors.

video აზარტდამოკიდებულება

მაი 27, 2019 4:20 pm

video „ახალი ცხოვრება”

მაი 27, 2019 4:27 pm

თელავი

მაი 13, 2019 12:28 pm

8 მაისს, TDI-ის ორგანიზებით შეხვედრა გაიმართა თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში. შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს ბაპტისტური ეკლესიის, სახარების რწმენის ეკლესიის, ბაპტისტური კავშირისა და პროტესტანტული ეკლესიის “სიცოცხლის სიტყვა” წარმომადგენლები, თელავის საკრებულოს თავმჯდომარე არჩილ თხლაშიძე, თელავის მერის მოადგილე ალექსანდრე საჩიშვილი და მერიის სხვა წარმომადგენლები.  შეხვედრაზე განხილული იყო საკულტო ნაგებობების მშენებლობის, საბჭოთა რეჟიმის მიერ ჩამორთმეული ნაგებობების რესტიტუციის, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის, კულტურული და რელიგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და წახალისების, რელიგიური გაერთიანებების სოციალური, საქველმოქმედო, კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის მხარდაჭერის, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და რელიგიური გაერთიანებებისთვის აქტუალური სხვა საკითხები. TDI-ის ორგანიზებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელ პირებთან რელიგიური გაერთიანებების შეხვედრათა ციკლი იმართება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში, რომლის მიზანია რელიგიური გაერთიანებების სამოქალაქო [...]